Na naprawę wózków z napędem elektrycznym można skorzystać z corocznego programu PFRON Aktywny Samorząd Moduł I Obszar C-zadanie nr  2. Wnioski można składać od marca do sierpnia. Kwota jaką można uzyskać to 3 500zł. Wnioski składa się przez profil zaufany sov lub w formie papierowej w oddziałach MOPS i PCPR.

Istnieje również możliwość  otrzymania dofinansowania do naprawy sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia, mowa tu o naprawie:

Wózka inwalidzkiego ręcznego (180zł) , lekkiego (510zł) oraz specjalnego (900zł)

Wózka dziecięcego specjalnego dziecięcego  900zł

  Pionizatora 600zł

  Urządzeń multipozycyjnych 960zł

Na  naprawę można starać się po roku czasu od zakupu sprzętu na zlecenie . Wystarczy zgłosić się do oddziału NFZ z nr PESEL pacjenta który korzystał z dofinansowania na dany sprzęt i poinformować o elementach do wymiany. Pacjent otrzymuje nr zlecenia naprawy i może wykorzystać go jednorazowo w całości w danym punkcie lub częściowo.