Schodołazy

Podnośniki

Rampy podjazdowe

 

 

Schodołazy, rampy

Powstające obecnie obiekty budowlane, zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej, zazwyczaj posiadają wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w postaci podjazdów czy wind. Reguluje to obowiązujące obecnie prawo budowlane. Większość osób z niepełnosprawnościami zamieszkuje jednak budynki zaprojektowane w minionych latach, kiedy to nie brano takich aspektów pod uwagę. Niejednokrotnie wiąże się to z pewnego stopnia odizolowaniem społecznym dla tych osób, wynikającym z trudności w wydostaniu się z własnego domu spowodowanym przez zbyt wąskie wejście do windy czy konieczność pokonania schodów. Rozwiązaniami dedykowanymi dla osób znajdujących się w opisanej powyżej sytuacji są schodołazy i rampy podjazdowe. Schodołaz jest to sprzęt, za pomocą którego można transportować osobę pomiędzy kondygnacjami, przy minimalnym wysiłku opiekuna. Rampy stanowią natomiast środek znacznie mniej skomplikowany i tańszy, ale przy tym wymagający od opiekuna użycia większej siły.

Podnośniki

Niepełnosprawność ruchowa wiąże się nie tylko z codziennymi trudnościami, które pokonać musi sama osoba, której problem bezpośrednio dotyczy, ale też z tymi, które spotykają osoby na co dzień się nią zajmujące. Codzienna opieka wymaga z ich strony wiele wysiłku. Nieocenioną pomocą w takiej pracy są podnośniki transportowe. Są to urządzenia które umożliwiają transport osoby chorej, np. z łóżka na wózek lub pomiędzy pomieszczeniami.